Eksempler – HTML

Kode eksempler i HTML

Hvis du vil lave en lille hurtig formular på din hjemmeside, hvor brugerne kan indtaste et telefonnummer og en besked, kan du benytte nedenstående eksempel:

<form id=”form1″ name=”form1″ method=”get” action=”https://www.suresms.com/Script/GlobalSendSMS.aspx”>
<input type=”hidden” name=”login” value=”+4540818824″/>
<input type=”hidden” name=”password” value=”xxxxxx”/>

<input name=”to” />
<p><textarea rows=”3″ cols=”50″ name=”Text”></textarea>
</p>
<p>
<input type=”submit” name=”Submit” value=”Send”/>
</p>
</form>