Identity Management – SMSPasscode

Integration til SMSPasscode

For at opdatere en transmitter services med ny web service dispatcher skal du:

1. Stoppe SMS Passcode Transmitter service

2. Omdøbe den eksisterende WebServiceDispatcher.dll under C:\Program Files\SMS PASSCODE\Dispatchers til f.eks. WebServiceDispatcher.dll.telesign

3. Kopiere SimpleWebServiceDispatcher.dll fra denne fil SureSMS_SMSPasscode_71 og placer den i C:\Program Files\SMS PASSCODE\Dispatchers og omdøbe den til WebServiceDispatcher.dll.

4. Åbne SureSMSFlash.reg i notepad og sætte dit brugernavn ind, hvor der står %ditlogin%, sæt din kode ind, hvor der står %ditpassword%. Husk at fjerne % tegnet på begge sider af ditlogin og ditpassword.

5. Importere SureSMSFlash.reg fil på server.

6. Starte SMS Passcode Transmitter service og lave en Web Service Dispatcher I Web Admin (Customer ID og Authentication ID bliver ikke brugt med denne WebDispatcher,
men må udfyldes med noget)SMSPasscord_Vejledning_01

7. Under settings – general – fanen (Globalization Options)
Sætte flueben i ”Web service SMS”

8. Bruge Web Service Dispatcher direkte på en User Group Policy (Sende passcodes by web service SMS) eller i en load balancing policySMSPasscord_Vejledning_02

Skriv til os her: support@suresms.com, hvis du har spørgsmål eller problemer i.f.m. installationen.