Salon Booking

Opsætning af Salon Booking

Det er muligt at sætte WordPress pluginet Salon Booking op til at bruge suresms.

Når du har installeret Pluginet skal du overskrive filerne:

ip1sms.php og SMSprovider.php med disse to filer.

Hent ip1sms.php og smsprovider.php